Gyerekeknek


Kreativitásfejlesztés, érzelmi érzékenyítés, szorongás és stresszkezelés alkotáson és mozgáson keresztül

 

A gyermekek sokkal ösztönösebben működnek mint a felnőttek, jobban kötődnek a vizuális világhoz, kreatívak, és természetes számukra a mozgás örömének átélése. Ha a természetes kreativitásukat segítjük kibontakoztatni, valamint segítjük érzelmi és szociális fejlődésüket, megalapozzuk, hogy minden felmerülő helyzetben megtalálják saját kreatív megoldásaikat, és hatékonyan küzdjenek meg az életükben felmerülő feszültségekkel.

Ezen a téren kínál eszközöket a művészet- és meseterápia, mely módszereket ötvözöm annak érdekében, hogy minél több és változatosabb lehetőséget nyújtsak a gyermekek számára az őket ért élmények feldolgozására, és az önkifejezésre.

A gyermekeknél a tematikus alkotás a csoportban a csoportvezető segítségével az alkotásba belefeledkezés örömét nyújtja, miközben a fejleszti a kreativitást, segíti az érzelmeik felismerését és kifejezését, a stressz kezelését, az önálló válaszok megtalálását egy-egy kérdésre, és növeli az önbizalmat.